Du visar för närvarande Blended Learning – vad är det, och vilka fördelar finns det?

Blended Learning – vad är det, och vilka fördelar finns det?

Begreppet Blended Learning, eller blandat lärande, har gjort sitt intåg i utbildningsbranschen de senaste åren. Trots sitt fancy namn – allt låter bättre på engelska – är det egentligen inget nytt i utbildningshänseende, eftersom det mesta vi gått i utbildningsväg har varit mer eller mindre “blended”. Ingen utbildning bygger på enbart föreläsningar, eller bara inläsning av textmaterial, eller endast filmer, eller tester utan föregående informationsinhämtning. I grundskolan är “flipped classroom” ett buzzword – återigen på engelska, naturligtvis – sedan flera år tillbaka. Men de flesta utbildningar är, och har alltid varit, en blandning av olika inlärningsmoment. Så varför pratar vi om det nu?

Facilitera lärande digitalt

Den digitala utvecklingen har gjort att vi har ytterligare ett sätt att åstadkomma och facilitera lärande – det digitala. Med detta följer en del fallgropar, men också fördelar. Genom att lägga delar av utbildningen digitalt kan man tjäna både tid och pengar. Eller ja, pengar. Tid är ju som bekant pengar. Och “money talks”, dessutom.

Om vi flyttar oss bort från grund- och gymnasieskolans värld där jag har min bakgrund och istället tittar på företag och organisationer, så innebär en utbildning på, säg tre dagar, flera kostnader. 

Dels måste man hyra lokaler som alla kursdeltagare kan vara i, för även om det låter trevligt med uteundervisning är det enligt min personliga erfarenhet svårt för kursledaren att göra sig hörd om det blåser och det är dessutom ganska opraktiskt om det regnar. Ingen vill ha blöta anteckningsböcker, de är svåra att skriva i och pappret går sönder. Dessutom försvinner alltid några deltagare bakom ett buskage för att snacka skit och tjuvröka istället. Tro mig, jag har testat.

Dessutom behöver de deltagare som inte bor i närheten kunna stanna kvar i närheten av anläggningen, vilket innebär att man måste betala för boende om inte kursdeltagarna är friluftsintresserade och kan tänka sig att tälta i närmsta park. 

Min misstanke är också att deltagarna förväntar sig att få mat, vilket känns rimligt eftersom medarbetare som måste ta med sig matlåda till internutbildningar nog blir hyfsat negativt inställda till sagda utbildning redan från början och det är inte positivt för inlärningen. 

Eftersom alla deltagare är viktiga medarbetare vars jobb faktiskt är oumbärligt för företaget behöver de ersättas med vikarier, och dessutom behöver man betala kursledaren som nog inte kan tänka sig att jobba gratis.

Ja, ni hör ju. Klassrumsundervisning blir dyrt.

Blandat lärande sparar tid

Någon sade en gång att en välgjord digital utbildning på 30 minuter motsvarar ungefär 2 timmar i klassrum. Inte vet jag om det stämmer, och om ni ber om källor till det påståendet kommer jag låtsas att jag inte hör, men min erfarenhet från 17 år i skolans värld är att en inspelning på 15 minuter täcker det man hinner gå igenom i klassrummet på en hel lektion. Så helt orimligt är det inte. 

Om deltagarna har gjort delar av kursen några dagar innan de dyker upp i klassrummet kommer alla med samma förkunskaper och är mentalt förberedda på vad som ska komma. Under tiden i klassrummet kan man bearbeta materialet på andra sätt, och fördjupa lärandet. 

Det här innebär att om man lyfter ut och digitaliserar de moment ur utbildningen som faktiskt inte kräver att man är på plats i ett klassrum kan man skära ned på klassrumsundervisningen ganska rejäl – och därmed spara in på kostnader. Sånt brukar  uppskattas av företagsledningar.

Sedan kan det ju vara relevant att veta vad forskningen egentligen säger om läreffekten av Blended Learning. Men det är en fråga för ett annat inlägg!

Slutligen undrar jag: vilka fördelar och nackdelar ser ni med Blended Learning i era organisationer?