RÅDGIVNING

Det är inte alltid som en digital kurs är rätt lösning på problemet. Ibland är det en kommunikationsinsats, ett hjälpmedel, en checklista eller något annat som behövs. Jag kan bidra med rådgivning i utbildningsprojekt för att hjälpa er att hitta rätt lösning för just ert problem.

I dessa processer lutar jag mig mot Cathy Moores Action Mapping, som ni kan läsa mer om på bloggen. Jag har också stöttat kunder i att se möjligheterna med deras befintliga LMS, och hur de kan använda det på bästa sätt.

Jag har utbildning om normkritik och normkritisk pedagogik och har tagit fram ett stödmaterial för att se över digitala produktioner ur ett normkristiskt perspektiv, med fokus på både språk och bildval. Jag hjälper er gärna att se över ert material med ”normglasögon! på . För den som vill fördjupa sig mer finns också en digital utbildning om normkompetens för digitala produktioner.

Tillsammans med Add Gender har jag utvecklat Normplattformen för pedagogisk verksamhet, som är ett verktyg som stöttar skolor och förskolor att arbeta med normkritik ur sex olika perspektiv. Läs mer om den på Add Genders hemsida – Addgender.se