FÖRELÄSNINGAR

Jag är en uppskattad föreläsare och facilitator som kan konsten att både roa och oroa, väcka nya tankar samt så frön till förändring med glimten i ögat. Jag är duktig på att göra det svåra enkelt, tycker om att skapa modeller för att förklara koncept, och har kompetensutvecklat genom föreläsningar och workshops om utbildning, jämställdhet, inkludering, normer och HBTQ+.

UPPDRAG

Vilka trender ser vi inom EdTech just nu, och hur kan organisationen använda sina befintliga verktyg för att hänga med i utvecklingen? I april 2019 hjälpte jag SISU Idrottsböcker att tänka kring dessa frågor genom en föreläsning och workshop inom ramen för utvecklingsprojektet ”Varierat Lärande”. Inför uppdraget gjorde jag en genomlysning av den plattform de har i dagsläget och gav några konkreta tips på hur det kan användas.

Hur kan ett normmedvetet och normutmanande föräldraskap stärka våra barn och öka jämställdheten i samhället på sikt? Jag och Normpsykologen – Lina Bodestad djupdök i ämnet, och erbjuder en föreläsning med grund i lite psykologi, lite biologi, våra vardagsliv, och ett visst mått humor.

“Men för fan, Sara. Du lever lesbiskt, odlar kålrabbi och har höns, och nu har du satt solceller på taket också. Måste du vara så jävla pk, du får oss andra att framstå i dålig dager.” Detta sades en gång – med kärlek – av en kollega.

Jag trasslar på ett lättsamt sätt ut härvan av normer kopplade till kön och sexuell läggning. 2017 gavs en kortversion av denna föreläsning på Agila Sverige Love Diversity. En engelskspråkig version med interaktiva inslag utarbetades för Snow Software i oktober 2018.

”Jag hade äran att lyssna på Sara när hon föreläste på Agila Sverige Loves Diversity den 15 november 2017. Hennes titel var ”Måste du vara så jävla PK?” – Om normer och HBTQ och hon fick oss i publiken att skratta och få många aha-ögonblick. Saras föreläsning var tydlig och rolig att hänga med i när och på ett enkelt sätt förklarade CIS, HBTQ och normer. Jag rekommenderar er som vill bli en arbetsplats inkluderande för alla oavsett sexualitet eller könsuttryck att boka Sara!”                                                   

Åsa Gustafsson, futurista. Mångfaldskonsult och föreläsare

“Alla som gått i skolan vet att det bara finns två kön!”

Eller? Stämmer det verkligen? Hur vi väljer att undervisa om komplexa företeelser i skolan påverkar vad eleverna uppfattar som naturvetenskapliga sanningar. Ny genetisk och cellbiologisk forskning visar att kön är mer komplicerat än bara X- och Y-kromosomer, och att idén om två motsatta kön är en förenkling.

Vilken ny kunskap har vi, vilka konsekvenser får denna kunskap för vår undervisning, och vilka konsekvenser får vår undervisning för samhällets förståelse av kön? Denna föreläsning börjar med en genomgång av nya forskningsrön och avslutas med diskussion.

Detta började som ett blogginlägg för Normingenjörerna, och slutade med en föreläsning som gavs första gången på Huddinge Visar, en kommunövergripande lärardriven konferens för lärare i Huddinge.

Lyssna på mig när jag pratar om detta i podcasten ” Den maskulina podden” här

Många lärare känner sig osäkra när det kommer till att prata med elever om HBTQ-frågor och normer kring kön och sexualitet. Jag är själv HBTQ-person, har arbetat som NO-lärare i 17 år och är väl insatt i läroplanen. Jag kommer gärna ut till er och pratar med era elever eller fortbildar lärarna.

Jag ger på ett lättsamt sätt deltagarna kunskap om de begrepp som ryms under HBTQ-paraplyet och utforskar de normer som omgärdar kön och sexualitet.

”Sara var hos 8:orna på Södertörns friskola i mitten av februari och höll två pass om normer för fyra elevgrupper. Det handlade om” Kön och könsidentitet och normer” samt ”Sexualitet och normer”. Det var mycket uppskattade föreläsningar som fick eleverna att tänka till och fundera i nya banor. Flera elever talade sedan mer med Sara och fick tips på hur man kan få veta mer om det som togs upp på passen. Att anlita Sara rekommenderar jag varmt. Hon har ett proffsigt upplägg, hon vet vad hon talar om och hon får bra kontakt med elever.” 

Maria Glawing, Södertörns Friskola

 

ÄR NI INTRESSERADE?

Ville ni veta mer eller boka in ett liknade evenemang?