UTBILDNINGSPRODUKTION

Jag har utbildning och mångårig erfarenhet som pedagog, är legitimerad lärare och har gått utbildningen Learning Designer på Medieinstitutet. Jag kan bidra med både utbildningsproduktion och pedagogisk rådgivning kring era utbildningsprojekt för att hjälpa er komma vidare i er process.

Produktion av digitala utbildningar

Jag har för ett större fackförbunds räkning tagit fram utbildningar om fackligt arbete, både mikrokurser i JungleMap och större projekt producerade i Storyline360. För företag i telekombranschen har jag utifrån färdiga manus producerat code of conduct-utbildningar i fem olika språkversioner. Jag har också producerat en egen utbildning om normkompetens på arbetsplatsen som går att kundanpassa efter era behov. För Add Genders räkning har jag i Rise360 producerat de digitala delarna av kursen Certifierad Normingenjör, två onboardingutbildningar samt olika utbildningar som levererats till Add Genders kunder. Jag står också för de digitala delarna av mångfaldsprogrammet Qraftsamling.

Blandat lärande

Tillsammans med Add Gender  har jag utarbetat ett nytt koncept för utbildningen Certifierad Normingenjör som bygger på blandat lärande. Utbildningens faktainnehåll har samskapats med Add Genders VD Pernilla Alexandersson. Jag har också hjälpt ett större fackförbund i arbetet att ta fram ett nytt koncept för utbildning om självledarskap som bygger på blandat lärande med digitala moduler, fysiska möten och digitala möten. Genom min roll som co-facilitator i kursen ONL, Open Networked Learning, en internationell universitetskurs för universitetslärare som vill utveckla sin digitala kompetens och arbeta med kollaborativt blandat lärande för sina studenter, har jag fått inblick i förskning kring blandat och kollaborativt lärande.