Sara har utbildning och mångårig erfarenhet som pedagog, är legitimerad lärare och har gått utbildningen Learning Designer på Medieinstitutet. Sara kan bidra med både utbildningsproduktion och pedagogisk rådgivning kring era utbildningsprojekt för att hjälpa er komma vidare i er process.

Produktion av digitala utbildningar

Sara har för ett större fackförbunds räkning tagit fram utbildningar om fackligt arbete, både mikrokurser i JungleMap och större projekt producerade i Storyline360. Hon har också producerat en egen utbildning om normkompetens på arbetsplatsen som går att kundanpassa efter era behov. För Add Genders räkning har hon i Rise360 producerat de digitala delarna av kursen Certifierad Normingenjör, två onboardingutbildningar samt utbildningar som levererats till Add Genders kunder.

Blandat lärande

Tillsammans med Add Gender  har Sara utarbetat ett nytt koncept för utbildningen Certifierad Normingenjör som bygger på blandat lärande. Utbildningens innehåll har samskapats med Add Genders VD Pernilla Alexandersson.

Pedagogisk rådgivning

Sara kan bidra med rådgivning i utbildningsprojekt och har varit co-facilitator i kursen ONL, Open Networked Learning, som är en internationell högskolekurs för universitetslärare som vill utveckla sin digitala kompetens och arbeta med kollaborativt med blandat lärande för sina studenter.

Normkritik och digital utbildning

Sara har tagit fram ett stödmaterial för att se över digitala utbildningar ur ett normkritiskt perspektiv, med fokus på både språk och bildval, och hjälper er gärna att se över ert material med “normglasögon” på.