Sara har utbildning och mångårig erfarenhet som pedagog, är legitimerad lärare och har gått utbildningen Learning Designer på Medieinstitutet. Sara kan bidra med både utbildningsproduktion och pedagogisk rådgivning kring era utbildningsprojekt för att hjälpa er komma vidare i er process.

Tillsammans med Add Gender  har Sara utarbetat ett nytt koncept för utbildningen Certifierad Normingenjör som bygger på blandat lärande. Manuset har samskapats tillsammans med Add Genders VD Pernilla Alexandersson, och Sara har producerat de digitala delarna av kursen i Rise360 samt bidrar som distanshandledare för deltagarna.

Hon har för ett större fackförbunds räkning tagit fram utbildningar om fackligt arbete, både mikrokurser i JungleMap och större projekt producerade i Storyline360. 

Under våren är Sara co-facilitator i kursen ONL, Open Networked Learning, som är en internationell högskolekurs för universitetslärare som vill utveckla sin digitala kompetens och arbeta med kollaborativt och blandat lärande för sina studenter.

Sara har också producerat en egen utbildning om normkompetens på arbetsplatsen som går att kundanpassa efter era behov. Hon har även tagit fram ett stödmaterial för att se över digitala utbildningar ur ett normkritiskt perspektiv, med fokus på både språk och bildval, och hjälper er gärna att se över ert material med ”normglasögon” på.